F.U.H. "ELEWATOR"

Autoryzowany przedstawiciel firmy:

ELEWATOR - BIN

  • BIN

Licznik odwiedzin

96072
Dzisiaj10
W tym miesiącu690
Od początku96072
3.236.15.142

Nie czekaj na żniwa

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Start Ochrona Danych Osobowych

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI F.U.H. ELEWATOR

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, że:

 

1)      administratorem Państwa danych osobowych jest F.U.H ELEWATOR z siedzibą w Zadąbrowiu 71A, 37-716 Orły, zwanym w dalszej części ADO

 

2)   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) realizacji umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa

żądanie przed jej zawarciem w oparciu o Art 6 ustęp 1 lit b) RODO

b) dokonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami w oparciu o

Art 6 ustęp 1 lit a) RODO,

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze Art 6 ustęp 1 lit c) RODO

d) dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta Art 6 ustęp 1 lit f)

RODO

e) marketingowych, w tym do przesyłania zamówionych newsletterów oraz informacji

handlowych w oparciu o Art 6 ustęp 1 lit f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność

przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

3)   Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom

Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie

zleconych usług (np. dostawcy, kurierzy, obsługa prawna, obsługa IT, obsługa księgowa,

obsługa płatności, banki, grupy monterskie) i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

4)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli

długość terminu przedawnienia roszczeń oraz dla przez okres realizacji obowiązków

księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa,

b) do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody,

c) przez czas określony w obowiązujących w stosownym zakresie przepisach prawa,

d) do czasu przedawnienia możliwych roszczeń,

e) do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

 

5)   Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do tzw. Państw trzecich w rozumieniu

RODO.

 

6)   Na mocy definicji RODO ust 4. pkt.4 Państwa dane nie będą poddawane procesowi

profilowania.

 

7)   Posiadacie Państwo prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do

przenoszenia danych.

 

8) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do

wykonywania jednej lub wielu czynności zgodnych z celem przetwarzania

wyszczególnionym w pkt.2 niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

 

 

Pozdrawiamy,

F.U.H. ELEWATOR