Środki dostępu

Pomosty eksploatacyjne są przeznaczone do budowy na silosach typu BIN60, BIN100, BIN200, BIN500, BIN1000, BIN1500, KONSIL60, KONSIL100, KONSIL200, i wszystkich typu FBIN.

Pomosty umożliwiają bezpieczny montaż i wygodną obsługę urządzeń do transportu ziarna.

Montaż pomostów odbywa się w trakcie montażu silosów. Nie ma możliwości zamontowania pomostów na już istniejących silosach. Do montażu pomostów jest niezbędny dźwig.

Pomosty są wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo.

Na rysunku są pokazane silosy typu BIN500 z pomostem. Cały pomost przedstawiony na rysunku składa się z trzech kratownic POM500-KRAT, dwóch platform POM1500-PLAT i wejścia POM2200-WEJ. Wejście na pomost może znajdować się przy dowolnej platformie.

typ pomostuelementy składowe pomostutyp silosu
POM60POM60, POM60-DRABBIN60, KONSIL60
POM100POM100-KRAT, POM100-PLATBIN100, KONSIL100
POM200POM200-KRAT, POM200-PLATBIN200, KONSIL200
POM500POM500-KRAT, POM2200-WEJ, POM1500-PLAT, POM500-FWASBIN500, FBIN9
POM1000POM1000-KRAT, POM2200-WEJ, POM1500-PLAT, POM1000-FWASBIN1000, FBIN11
POM1500POM1500-KRAT, POM2200-WEJ, POM1500-PLAT,POM1500-FWASBIN1500, FBIN14

Get 30% off your first purchase

X